ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေကာင္စစ္ေရးရာ

VISA INFORMATION AND FORMS

YUFL Infomation

NEWSPAPERS

 

 

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သံ႐ုံး
တိုက်ိဳၿမိဳ႕

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္၊ နိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေျခခံပညာစာေပးစာယူသင္တန္း ဒုတိယႏွစ္ဝက္ဆုံး “စာေမးပြဲအခ်ိန္စာရင္းႏွင့္ ခုံအမွတ္စာရင္းမ်ား”ကို သိရွိနိုင္ရန္ႏွင့္ ပူးတြဲေဖာ္ျပပါ စာေမးပြဲအခ်ိန္စာရင္း (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္)အတိုင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၂) ရက္မွ (၂၇) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။


ျမန္မာသံ႐ုံး၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕
ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္၊ နိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားကေလးမ်ားအတြက္ အေျခခံပညာ စာေပးစာယူသင္တန္း ဒုတိယႏွစ္ဝက္ဆုံးစာေမးပြဲအခ်ိန္စာရင္း

 

 

MYANMAR JAPON Magazine Issue 1.Jan.2016 တြင္ ပါ၀င္ေသာ
ျမန္မာသံရံုး၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕မွ သံအမတ္ႀကီး ဦးသူရိန္သန္႔ဇင္ ႏွင့္ MYANMAR JAPON Co.,Ltd.
မွ CEO Mr. Nagasugi Yutaka တို့၏ အင္တာဗ်ဴး

Click here to view English Version

 


 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြက္ တနဂၤေႏြေန့ ေန ့၀က္ ရုံးဖြင့္ ရက္ ေၾကျငာျခင္း


- ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိအေနျဖင့္ လစဥ္ ရုံးပိတ္ ရက္ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြေန့ တစ္ရက္ရက္ တြင္ နံနက္ ၀၉၀၀ နာရီ မွ မြန္းလဲြ ၁၂၀၀ နာရီထိ ျမန္မာ နိုင္ငံသား မ်ား ၏ ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း မ်ားအား အဆင္ေျပေစရန္ နားရက္မယူဘဲ လက္ခံ ေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ ပါသည္။
- ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြက္ မူ တတိယပတ္ တနဂၤေႏြေန့ ျဖစ္ေသာ ၁၇-၁-၂၀၁၆ ရက္ (တနဂၤေႏြေန့) တြင္ နံနက္ ၀၉၀၀ နာရီ မွ မြန္းလဲြ ၁၂၀၀ နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သိသာ ႏိုင္ပါ ရန္ ေၾကညာ အပ္ပါသည္။
 
- The Embassy of the Republic of the Union of Myanmar, Tokyo will be closed on the following days;
o 1-1-2016 (Friday) New Year’s Day (
o 4-1-2016 (Monday) Independence Day of Myanmar
o 11-1-2016 (Monday) Coming of Age Day
 
ျမန္မာသံရုံး၊
တိုက်ဳိၿမိဳ ့

 

 

 

Link လင့္ကိုနွိပ္၍ဖတ္ရွဳပါရန္ - http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/2015/2015-10-17-18-VOTERS.pdf

 

 

ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးနိုင္သူမ်ားစာရင္းေၾကညာျခင္း

ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္
 

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးနိုင္ရန္ မဲစာရင္းအား ေၾကညာအပ္ပါသည္။ လက္တေလာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ား အတြက္ မဲေပးရမည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းအား ဤစာႏွင့္ ပူးတြဲေၾကညာအပ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ က်န္ရွိေသာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားအတြက္ မဲစာရင္းအား ျပဳစုလ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါမဲစာရင္းမ်ားအား ျပဳစုၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆက္လက္ ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္- 

ကိဳတင္ဆႏၵမဲ လက္မွတ္ျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားစာရင္း

စဥ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဖြင့္ရန္ဖိုင္အမ်ဳိးအစား
ကခ်င္ျပည္နယ္ PDF
ကယားျပည္နယ္ PDF
ကရင္ျပည္နယ္ PDF
ခ်င္းျပည္နယ္ PDF
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး PDF
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး PDF
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး PDF
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး PDF
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး PDF
၁၀ မြန္ျပည္နယ္ PDF
၁၁ ရခိုင္ျပည္နယ္ PDF
၁၂ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး PDF
၁၃ ရွမ္းျပည္နယ္ PDF
၁၄ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး PDF
၁၅ ေနျပည္ေတာ္ PDF

© ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅..ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိ

 


ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိၿမိဳ ့

 

 

Click here to visit http:// www.uecmyanmar.org/index.php/2014-02-11-08-31-43/721-21-9-2015-candidateupdate

 


 

 

What's New

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳ

တကၠသိုလ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

         ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ဓမၼပါလကုန္းေျမ၊ စြယ္ေတာ္ျမတ္ေစတီေတာ္အနီးရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္၊ ဒီပလိုမာ (၁) ႏွစ္ သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္အတြက္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားေခၚယူေနၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါ၀င္စား၍ ေလ်ွာက္ထားလိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ရဟန္းေတာ္၊ သီလရွင္၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ ေလ်ွာက္လႊာပံုစံမ်ား၊ သင္တန္း၀င္ ညႊန္ၾကားလႊာမ်ား ႏွင့္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားအား ေဒါင္းလုဒ္ရယူ ႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။ PDF Word

 


၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြက္ တနဂၤေႏြေန့ ေန ့၀က္ ရုံးဖြင့္ရက္ ေၾကျငာျခင္း

# ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိအေနျဖင့္ လစဥ္ ပထမပတ္ တိုင္း၏ ရုံးပိတ္ရက္ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြေန့ တြင္ နံနက္ ၀၉၀၀ နာရီ မွ မြန္းလဲြ ၁၂၀၀ နာရီထိ ျမန္မာ နိုင္ငံသားမ်ား ၏ ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း မ်ားအား နားရက္မယူဘဲ လက္ခံေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာလ အတြက္မူ ပထမပတ္ တနဂၤေႏြေန့ ျဖစ္ေသာ ၆-၉-၂၀၁၅ ရက္ (တနဂၤေႏြေန့) တြင္ နံနက္ ၀၉၀၀ နာရီ မွ မြန္းလဲြ ၁၂၀၀ နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သိသာ... ႏိုင္ပါရန္ ေၾကညာအပ္ ပါသည္။

# ၂၁-၉-၂၀၁၅ (Monday) (Respect for the aged day)

# ၂၃-၉-၂၀၁၅ (Wednesday) (Autumnal Equinox day) - တို့တြင္လည္း သံရုံးပိတ္ မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ေကာင္စစ္ဌာန
ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိ

 

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁၂-၈-၂၀၁၅)

Ministry of Foreign Affairs Press Release on 12-Aug-2015

 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သိသာနိုင္ရန္ (၁၆-၇-၂၀၁၅)

  • ပုံစံ ၁၅ အား ေအာက္ပါလင့္ခ္ မ်ားတြင္ DOWNLOAD လုပ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
  • ျဖည့္စြက္ၿပီးေသာ ပုံစံ ၁၅ မ်ားအား email address contact@myanmar-embassy-tokyo.net သို ့လည္း ေပးပို့ႏိုင္ပါ သည္။ ေပးပို ့ေသာ email မ်ားအား ရရွိပါက ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိေၾကာင္း ကို ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကား ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

 ျမန္မာသံရုံး တိုက်ဳိၿမိဳ ့

 


 

 

ပုံစံ ၁၅ ပုံကို ႏွိပ္ၿပီး Save Images As ျဖင့္ မိမိ၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲ သိမ္းယူႏိုင္ပါသည္။ အျခားစာရြက္မ်ားကိုလည္း အထက္ပါနည္းအတိုင္း ရယူႏိုင္ပါသည္။

ပုံစံ ၁၅ ပုံကို ႏွိပ္ၿပီး Save Images As ျဖင့္ မိမိ၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲ သိမ္းယူႏိုင္ပါသည္။ အျခားစာရြက္မ်ားကိုလည္း အထက္ပါနည္းအတိုင္း ရယူႏိုင္ပါသည္။

ပုံစံ ၁၅ ျပန္လည္ေပးပို့ရန္ ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိ၏ လိပ္စာ

(ေအာက္ပါလိပ္စာအား ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိသို ့ ေပးပို့မည့္ စာအိပ္တြင္ ကပ္ပါ။)

 

 

7th Mekong-Japan Summit

 

VISA SECTION OFFICE HOURS 申請時間

申請時間 (月曜~金曜 9:00~12:00)
受領時間 (月曜~金曜
15:30~16:30)
(上記、大使館カウンター申請の場合のみ)

  • 09:00 a.m. to 12:00 p.m. (Visa Application Hours)

  • 15:30 p.m. to 16:30 p.m.  (Visa Collection Hours)

 

ျမန္မာသံရုံး၊ တိုက်ဳိတြင္ ေကာင္စစ္ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသုံးျပဳရန္ ဓါတ္ပုံ နမူနာလမ္းညႊန္ 
- ေရာင္စုံဓါတ္ပုံ။ ၃၅ X ၄၅ မီလီမီတာ။ ေနာက္ခံ အျဖဴေရာင္

Photographic Guideline for Visa Applications 
- Color Photo, Size 35 mm X 45 mm, Background color “WHITE”
http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/visainfo/ICAO-Photo-Guides.pdf

Embassy's Address and Contacts

General Information

Travel Information

Investment Information

ASEAN-Japan Center

 
 

© Copyright 2015. Embassy of the Republic of the Union of Myanmar in Tokyo. © KKZ