( ၁၅-၁-၂၀၂၄ ) ရက်နေ့အထိ မြန်မာသံရုံးတွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုး/ ပျောက်ဆုံး လျှောက်ထားသူများအနက်မှ မြန်မာသံရုံးသို့ စာရွက်စာတမ်း/ အထောက်အထားများ ပေးပို့ရန် လိုအပ်နေသူများနှင့် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း/ အထောက်အထားစာရင်း

 

 

၁၂-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ် အဆင့်သင်ဖြစ်နေပြီး ဝင်ငွေခွန်၊ စာအုပ်ကြေး၊ ဒဏ်ကြေးနှင့် 520 Letter Pack ပေး‌ဆောင်/ ပေးပို့ရန် ကျန်ရှိနေသူများစာရင်း