မြန်မာသံရုံး၊တိုကျိုမြို့၌ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားသူများအနက် အချက်အလက်မပြည့်စုံသူ (ဆက်သွယ်၍မရသူ)များ၏ အမည်စာရင်းနှင့် လိုအပ်သောစာရွက်၊ စာတမ်းများ

PDF Version of the List

Pyidaungsu Font

စဉ်

အမည်

ပတ်စပို့နံပါတ်

လိုအပ်သော စာရွက်၊စာတမ်းများ

မှတ်ချက်

1

AHR MI DAR

MC916801

ပတ်စပို့အဟောင်းမိတ္တူများမပါ

 

2

AUNG MYINT TUN

MC405858

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ

 

3

AUNG PYAE PHYO

MC942588

မြန်မာနိုင်ငံသားမှီခိုလျှောက်လွှာ၊ ဂျပန်အိမ်ထောင်စုဇယား၊ မှီခိုသူမိခင်၏အထောက်အထားများမပါ

 

4

CHIT SU NAING

MD210017

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်

 

5

EI EI PHYO SAN

MC006650

သက်တမ်းပြတ်ဒဏ်ကြေး၊ ကိုယ်ရေးစာ၊ ကိုယ်ရေးလျောက်လွှာမပါ၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မပြည့်စုံ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူမပါ၊ အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူမပါ

 

6

EI KHAING PHYO

MD057723

လက်ဗွေပုံစံနှင့်လက်မှတ် ပုံစံစာရွက်မပါ

 

7

EI THINZAR OO

MD198294

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ

 

8

HAN NI AUNG ZAW

MD197343

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ၊ သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်

 

9

 

 

HLWAN MOE AUNG

 

MD027784

လက်ဗွေပုံစံနှင့်လက်မှတ် ပုံစံစာရွက်မပါ ၊ ဘဏ်ချလံငွေမဝင် (အကောင့်မှားပို့ထား)

 

 

 

 

 

10

 

HNIN EI EI PHYU

 

MD039187

ကိုယ်ရေးရာဇဝင် ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ထားခြင်းမရှိ၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်မပါ

 

 

11

 

HNIN EI HLAING

 

MD213437

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ၊        

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်

 

 

12

 

HNIN NU KHINE

 

MC933308

 

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်

 

 

13

 

HTET NAUNG OO

 

MC889620

 

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ၊

 

 

14

 

HTIKE SHWE ZIN AUNG

 

MC360926

လက်ဗွေပုံစံနှင့်လက်မှတ် ပုံစံစာရွက်မပါ ၊ ပတ်စပို့မိတ္တူမပါ၊ သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီ သည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်

 

 

15

 

HTOO PYAE SONE AUNG

 

MD129752

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်

 

 

16

 

KAUNG THIHA OO

 

MD325771

သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာနှင့် နေထိုင်ခွင့်ကတ် (ဇိုင်းနျူးကတ်) မိတ္တူမပါ

 

 

17

 

KHIN CHAW SU AUNG

 

MC788512

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ၊

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက် နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊ နေထိုင်ခွင့်ကတ် (ဇိုင်းနျူးကတ်) မိတ္တူမပါ

 

 

18

 

KHIN MAR SAN

 

MD262147

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်မပါ၊ ပတ်စပို့မိတ္တူမပြည့်စုံ၊ 520 စာအိတ်မပါ

 

 

 

19

 

KHIN THU ZAR WIN

 

MC856276

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ထားခြင်းမရှိ

 

 

20

 

KHINE NAN SAN

 

MC789847

 

နေထိုင်ခွင့်ကတ် (ဇိုင်းနျူးကတ်) မိတ္တူမပါ

 

 

21

 

KYAR YI WUT HMONE

 

MD322877

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊

 

 

22

 

KYAW KO LWIN

 

MC243453

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ၊ နေထိုင်ခွင့်ကတ် (ဇိုင်းနျူးကတ်) မိတ္တူမပါ

 

 

 

23

 

KYAW KYAW THANT

 

MC649983

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊

 

 

24

 

MAR MAR MYINT

 

MC267300

ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မပြည့်စုံ၊

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊ သက်တမ်းရှိ နေထိုင်ခွင့်ကတ် (ဇိုင်းနျူးကတ်) မိတ္တူမပါ

 

 

 

25

 

MAY SANDAR AUNG

 

MC933656

 

ပတ်စပို့အဟောင်းမိတ္တူ (သို့) ကျောင်းတက်ခဲ့သည့် အထောက်အထားမပါ၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက် ထားခြင်းမရှိ

 

 

 

26

 

 

MIN THET

 

MC612254

 

ဘဏ်ချလံငွေမဝင် (အကောင့်မှားပို့ထား)

 

 

27

 

MOE MOE MYINT

 

MC550002

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊ အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ

 

 

28

 

MYO MIN

 

MC777852

သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာမပါ၊ နေထိုင်ခွင့်ကတ် (ဇိုင်းနျူးကတ်) မိတ္တူမပါ

 

 

29

 

NAN THANDAR PHYU WIN

 

MC730494

 

နိုင်ငံခြားသားမှီခိုလျှောက်လွှာဖြင့် လျှောက်ထားရန်

 

 

30

 

NANT THU THU HAN

 

MC976999

 

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ

 

 

31

 

NAW THAE SU HTWE

 

MC679618

 

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်

 

 

32

 

NAW THAW PHAW WAH

 

MC975394

 

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်

 

 

33

 

NU NU

 

MB286861

 

ပတ်စပို့ဟောင်းမိတ္တူမပါ

 

 

34

 

NYEIN NYEIN SOE

 

MC688681

 

 

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ

 

 

35

 

NYO NYO AUNG

 

MC858774

 

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ

 

 

36

 

PHYO KYWE

 

MD224399

 

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ ၊ ငွေသွင်းချလံမပါ

 

 

37

 

PHYU PHYU

 

MD185042

 

ကိုယ်ရေးလျှောက်လွှာမပါ

 

 

38

 

PYONE ME ME KHAING

 

MD038931

 

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊ အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ

 

 

39

 

SAN HTAY AUNG

 

MC853046

 

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်

 

 

40

 

SAN WIN SOE

 

MC700739

 

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊ ကိုယ်ရေးလျှောက်လွှာ ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ထားခြင်းမရှိ

 

 

 

41

 

SAW LEL LAR HTOO

 

MC480683

 

ပတ်စပို့အဟောင်းမိတ္တူမပါ ၊ အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ၊ ဖုန်းနံပါတ်မပါ

 

 

42

 

SAW PA PA THU

 

MC777648

 

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ၊ လက်ဗွေပုံစံနှင့်လက်မှတ်ပုံစံမပါ၊ နေထိုင်ခွင့်ကတ် (ဇိုင်းနျူးကတ်) မိတ္တူမပါ

 

 

 

43

 

SHAME THU YA AUNG

 

MC884533

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊ ကိုယ်ရေးလျှောက်လွှာ ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ထားခြင်းမရှိ

 

 

44

 

SOE SOE HTAY

 

MC485342

 

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊ ဘဏ်ချလံမူရင်းမပါ

 

 

45

 

SU SU HLAING

 

MC606692

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ၊ ငွေသွင်းချလံမပါ၊ စာအိတ်မပါ၊  ပတ်စပို့မိတ္တူမပါ

 

 

46

 

THET ZON MOE

 

MC254107

ကိုယ်ရေးရာဇဝင် ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ထားခြင်းမရှိ၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်မပါ

 

 

47

 

TIN MYO AUNG

 

MC852550

 

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ

 

 

48

 

TIN NAING LIN

 

MB286915

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ၊  သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက် နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊

 

 

49

 

WAI THU HTET KYAW

 

MC826863

 

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊ စာအိတ်မပါ

 

 

50

 

WIN THAN TUN

 

MC517602

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊ အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ

 

 

51

 

WUIT YEE WIN

 

MC605309

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ၊ ငွေသွင်းချလံမပါ၊ သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံ ပြန်ပေးရန်၊ စာအိတ်မပါ

 

 

52

 

WUIT YI KHAING

 

MC763990

ဂျပန်နိုင်ငံသားမှီခိုလျှောက်လွှာမပါ၊ ဂျပန်အိမ်ထောင်စုစာရင်းမပါ၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအထောက်အထားမပါ

 

 

53

 

YA MIN AUNG

 

MD210110

 

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ

 

 

54

 

YU LWIN AUNG

 

MC606688

အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ ၊ ငွေသွင်းချလံမပါ၊ စာအိတ်မပါ၊ ဖောင်များတွင် လျှောက်ထားသူလက်မှတ်မပါ

 

 

55

 

ZAR CHI SU HLAING

 

MC560206

 

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊

 

 

56

 

ZIN HNIN WAI

 

MC291737

 

ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ထားခြင်းမရှိ၊ အလုပ်ထောက်ခံစာမပါ၊ သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်  ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊

 

 

57

 

ZIN MAR WAI

 

MD115630

 

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊

 

 

58

 

ZIN MIN PHYO

 

MC901022

 

နေထိုင်ခွင့်ကတ် (ဇိုင်းနျူးကတ်) မိတ္တူမပါ

 

 

59

 

ZIN MYO THET

 

MC789802

 

ဘဏ်ချလံငွေမဝင် (အကောင့်မှားပို့ထား)

 

 

60

 

ZIN WINE SWE

 

MC786513

 

သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊

 

 

61

 

ZIN ZIN AUNG

 

MC387575

 

ဘဏ်ချလံငွေမဝင် (အကောင့်မှားပို့ထား)၊ သံရုံး website တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံပြန်ပေးရန်၊

 

 

မှတ်ချက်။          အမှတ်စဉ် (၁) မှ (၆၁) ထိ စာရင်းတွင်ပါရှိပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် လိုအပ်ချက်များ ထပ်မံပေးပို့သည့်အခါ မူလလျှောက်ထားစဉ်က တင်ပြခဲ့သည့် နေထိုင်ခွင့်ကတ် (ဇိုင်းနျူး ကတ်)  သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေပါက သက်တမ်းရှိ နေထိုင်ခွင့်ကတ် (ဇိုင်းနျူးကတ်) မိတ္တူပါ ပူးတွဲပေးပို့ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။

 

 

 

 

@