( ၃၁-၃-၂၀၂၄ ) ရက်နေ့အထိ မြန်မာသံရုံးတွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုး/ ပျောက်ဆုံး လျှောက်ထားသူများအနက်မှ မြန်မာသံရုံးသို့ စာရွက်စာတမ်း/ အထောက်အထားများ ပေးပို့ရန် လိုအပ်နေသူများနှင့် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း/ အထောက်အထားစာရင်း

 

 

 

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ် ထုတ်ထားပြီး ဝင်ငွေခွန်၊ စာအုပ်ကြေးနှင့် ဒဏ်ကြေးပေး‌ဆောင်ရန် ကျန်ရှိနေသူများစာရင်း ( As of 31-3-2024 )