ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ခိတကျူးရှုးမြို့၊ မိုးဂျိကမ္ဘာအေးစေတီတော် (日本北九州市 門司世界平和パゴダ)

 

 

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိဘရခိခရိုင်၊ ဟိုခိုတမြို့၊ ထေရဝါဒဓမ္မစာရီ မြန်မာကျောင်းတိုက်၊ ဂျောရှင်းအန်း ဝိပဿနာ တရားရိပ်သာ (日本上座仏教修道会・淨心庵精舎  〜日本テーラワーダ・ダンマサーリミャンマー寺〜)

 

Nenbutsushu Sampozan Muryojuji ဘုရားကျောင်း (念佛宗三寶山無量壽寺 総本山「佛教之王堂)