ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ပညာတော်သင်အဖြစ် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသော မြန်မာအစိုးရဝန်ထမ်းပညာသင်များ သိရှိနိုင်ရန် အချက်များ

သံရုံးသို့ ရောက်ရှိကြောင်း သတင်းပို့ခြင်း

·        အစိုးရဝန်ထမ်းပညာသင်များအနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသည့်နေ့မှစတင်၍ တစ်ပတ် အတွင်း သံရုံးသို့ ရောက်ရှိကြောင်း သတင်းပေးပို့ရပါမည်။ (စာပုံစံ) (Click here )

·        ရောက်ရှိကြောင်း တင်ပြစာနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ(၁)စောင်၊ ခွင့်ပြုမိန့်DO မိတ္တူ(၁)စောင်၊ ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ၊ တက်ရောက်နေသည့်တက္ကသိုလ်၊ ကျောင်း၊ သင်တန်းမှ ပညာ သင်ကြားသူ ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံစာမိတ္တူ(သို့မဟုတ်)ကျောင်းသားကဒ်

သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာ တင်ပြခြင်း

·                 ပညာသင်ကြားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာကို (၃)လလျှင်တစ်ကြိမ် သံရုံးသို့ တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာကို သံရုံးသို့ တင်ပြသည့်အခါ(၄)စုံတင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။

·        စာတိုက်မှတစ်ဆင့် တင်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။ အီးမေလ်ဖြင့် ပေးပို့သည့် သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာ များကို လက်ခံသွားမည်မဟုတ်ပါ။ (စာပုံစံ) (Click here)

ပညာသင်ကာလတိုးမြှင့်လျှောက်ထားခြင်း

·        ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ(ပညာသင်ကာလမကုန်ဆုံးမီ (၃)လ ကြိုတင် လျှောက်ထားရန်။)

·        ပညာသင်အား ကြီးကြပ်သည့် ပါမောက္ခ၏ထောက်ခံစာ

·        ပညာသင်ထောက်ပံ့စရိတ် ရရှိကြောင်း ထောက်ခံစာ

အခြားနိုင်ငံသို့ စာတမ်းဖတ်ပွဲ တက်ရောက်ခြင်း

·        ပညာသင်များအနေဖြင့် ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာအား ရေးသား၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး၊ သံရုံးသို့ တင်ပြ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။(Scanဖတ်ထားသော Electronic  Signature များကို လက်မခံပါ။)

·        ထို့ပြင် စာတမ်းဖတ်ပွဲတက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားသည့် အဖွဲ့အစည်းမှ ဖိတ်ကြားစာနှင့် ပါမောက္ခ၏ ထောက်ခံစာကိုပါ မြန်မာသံရုံးသို့ ပူးတွဲတင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။

·        မြန်မာသံရုံးသို့ စာတိုက်မှတစ်ဆင့် တင်ပြသည့်အခါ စာအိတ်တွင် ပညာသင်၏ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေလ်နှင့် လိပ်စာအတိအကျကို ထည့်သွင်းရေးသားရန် လိုအပ်ပါသည်။

·        သံရုံးမှ ရောက်ရှိသည့်နေ့ရက်မှစတင်၍ (၃)ရက်အတွင်း  သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့မည် ဖြစ်ပါသည်။

·        နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာပညာသင်၏ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

·                 သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည့်အခါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သံရုံးသို့ စာပြန်လည် ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။

·        မြန်မာသံရုံးမှ စာလက်ခံရောက်ရှိသည့်နေ့တွင် ပညာသင်အား မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်(အစိမ်း)ကို နီးစပ်ရာ စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ပေးပို့နိုင်ရေး အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အခြား နိုင်ငံများသို့ စာတမ်းဖတ်ပွဲတက်ရောက်သည့်အခါ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်(အစိမ်း)တွင်

     နိုင်ငံတိုး ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သံရုံးမှ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်(အစိမ်းရောင်)လက်ခံရရှိသည်နှင့် စိစစ်၍ နိုင်ငံတိုး ဖြည့်စွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

·        အခြားနိုင်ငံသို့ စာတမ်းဖတ်ပွဲ တက်ရောက်ရန် တင်ပြသည့်အခါ စာတမ်းဖတ်ပွဲမတိုင်မီ (၃)လ ကြိုတင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

အထူးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်(အစိမ်းရောင်)သက်တမ်းတိုးခြင်း(သို့မဟုတ်)အသစ်ပြုလုပ်ခြင်း

·        ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ(သက်တမ်းမကုန်မီ (၆)လ ကြိုတင်လျှောက်ထားရန်။)

·        တက်ရောက်နေသည့် တက္ကသိုလ်မှ သက်ဆိုင်ရာပါမောက္ခ၏ ထောက်ခံစာ

·        နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အဟောင်းမိတ္တူ

·        ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း

·        ဓါတ်ပုံ 35*45mm (Soft Copy CD)

·        စာရွက်ဖြူပေါ်တွင် ရှင်းလင်းစွာ ရေးထိုးထားသောလက်မှတ်(Soft copy-CD)

သုတေသနအချက်များကောက်ယူရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခေတ္တပြန်ခွင့် တင်ပြခြင်း

·        ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ

·        ပါမောက္ခ၏ထောက်ခံစာ

တက္ကသိုလ်/တည်းခိုနေထိုင်သည့် လိပ်စာပြောင်းရွှေ့ခြင်း

·        ပညာသင်များ တက်ရောက်သည့် တက္ကသိုလ်(သို့မဟုတ်) နေထိုင်ရာလိပ်စာများ ပြောင်းလဲမှုများ ရှိပါက သံရုံးသို့ တင်ပြရန်။

ပညာသင်ကာလပြီးဆုံးခြင်း

 

·        ပညာသင်ကာလပြီးဆုံး၍ ဖြစ်စေ၊ အခြားတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာရမည် ဆိုပါက ထွက်ခွာမည့်နေရက်၊ လေယာဉ်ပျံသန်းအမှတ်နှင့် ခရီးစဉ်တို့ကို မြန်မာသံရုံးသို့တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပညာသင်များ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခြင်း

·        ပညာသင်များအနေဖြင့် မကျန်းမာ၍ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရသည့်အခါ မြန်မာသံရုံး၏ (၂၄)နာရီ ဖုန်း ဖြစ်သည့် +(၈၁) ၀၇၀ ၄၄၁၃ ၇၃၈၃ သို့ ဖုန်းဆက်၍ လိုအပ်သည့်အကူအညီများကို မေတ္တာရပ်ခံနိုင်ပါ သည်။ မြန်မာသံရုံးအနေဖြင့် လိုအပ်သောအခြေအနေများကို ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

သံရုံး၏ လိပ်စာ

4 Chome-8-26 Kitashinagawa, Shinagawa City, Tokyo 140-0001

東京都品川区北品川4-8-26, Phone number: 03-3441-9291

 

 

ပုံစံမ်ားအား တရား၀င္ရုံးသုံး ျမန္မာစာ စာလုံးျဖစ္သည့္ Pyidaungsu Font ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသျဖင့္ ဤစာလုံးမ်ားအား ျမင္ႏိုင္ရန္ Pyidaungsu Font အား ဦးစြာ ထည့္သြင္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Pyidaungsu Font အား ဤေနရာအား နွိပ္၍ download လုပ္ ရယူၿပီး Install လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 

© September 2011, Myanmar Embassy, Tokyo.